Hylke Tromp

Balgerijtocht voor vrijwilligers Balgerij

Datum/Tijd
11/08/2021
18:30 - 22:00


In augustus 7 tochten voor vrijwilligers van de Balgerij:

  • woensdag 4 augustus (schipper: Monique)
  • donderdag 5 augustus (Monique)
  • dinsdag 10 augustus (schipper: Arie de Ridder)
  • woensdag 11 augustus (Monique)
  • dinsdag 17 augustus (Arie)
  • donderdag 19 augustus (Monique)
  • dinsdag 24 augustus (Arie).

Tijd steeds 18.30 -22 uur. In overleg met schipper al eerder boot vaarklaar maken.
Maximaal 6 deelnemers.
Je kunt je voor maximaal 3 tochten opgeven en als er drie dagen tevoren nog plaats is kun je je ook nog aanmelden!

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Aansprakelijkheid

De Hylke Tromp is door de stichting verzekerd, er is onder meer een aansprakelijkheidsdekking en een dekking voor ongevallen van opvarenden. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij sprake is van (ten dele) niet verzekerde schade, dan is de regel dat de bemanning deze gezamenlijk betaalt. Het is immers niet redelijk om bijvoorbeeld in zo’n geval schade op een trainer of schipper te verhalen. Door je aan te melden stem je in met deze regel.