Hylke Tromp

Challenge tocht Balgerij

Datum/Tijd
29/04/2021
12:30 - 16:30

  • Tom van Oort
  • Noortje van Kempen
  • Anton van Kempen


We gaan de challenge nog een keer proberen…

schipper: Tom

Tocht afgelast

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Aansprakelijkheid

De Hylke Tromp is door de stichting verzekerd, er is onder meer een aansprakelijkheidsdekking en een dekking voor ongevallen van opvarenden. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij sprake is van (ten dele) niet verzekerde schade, dan is de regel dat de bemanning deze gezamenlijk betaalt. Het is immers niet redelijk om bijvoorbeeld in zo’n geval schade op een trainer of schipper te verhalen. Door je aan te melden stem je in met deze regel.