Hylke Tromp

Opening watersportseizoen Warmond

Datum/Tijd
17/04/2020
16:00 - 18:30

  • Petra Akkerman
  • Esther Beukman
  • Marga Swaans


Aan het eind van de middag varen we vanaf Park Leerust (theehuis) naar de Jeneverboom om daar samen met andere watersporters het nieuwe watersportseizoen 2020 in te luiden.

Vrienden van de Hylke zijn uiteraard welkom om mee te varen!

Wel graag tevoren aanmelden via deze website.

(Tijden zijn voorlopige tijden)

Reserveringen


Aansprakelijkheid

De Hylke Tromp is door de stichting verzekerd, er is onder meer een aansprakelijkheidsdekking en een dekking voor ongevallen van opvarenden. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij sprake is van (ten dele) niet verzekerde schade, dan is de regel dat de bemanning deze gezamenlijk betaalt. Het is immers niet redelijk om bijvoorbeeld in zo’n geval schade op een trainer of schipper te verhalen. Door je aan te melden stem je in met deze regel.