Hylke Tromp

Zomeravond Vogels spotten

Datum/Tijd
28/06/2020
18:00 - 22:00


Het NOCK (Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn) organiseert een vaartocht over de Kagerplassen met begeleiding van een vogelgids.

Wist u dat we tijdens een vogelexcursie in september vorig jaar maar liefst 26 vogelsoorten hebben gezien? Dit was het lijstje:

Canadese gans, Grauwe gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde eend, Krakeend, Bergeend, Kieviet, Oeverloper, Bruine Kiekendief, Buizerd, Torenvalk, Aalscholver, Fuut, Meerkoet, IJsvogel, Ekster, Kraai, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Spreeuw, Tjiftjaf, Witte kwikstaart, Koolmees, Boerenzwaluw.

Gaan we dit record verbreken?