Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond
JAARVERSLAG 2016

Voor de stichting was 2016 een jaar van veranderingen.
Zo is de samenwerking met een groot aantal vrijwilligers van zeilvereniging de Balgerij geëffectueerd.
Door deze samenwerking wordt het mogelijk om ons voornemen om de Hylke Tromp als varend cultureel erfgoed váker te laten varen, te realiseren. Want om de Hylke te laten varen, zijn immers bemanningen nodig.
Ook is heel belangrijk dat deze nieuwe vrijwilligers bereid zijn om de handen uit de mouwen te
steken bij het jaarlijkse onderhoud.

De wedstrijdploeg heeft traditiegetrouw weer meegedaan aan de evenementen die door de Stichting Zeilvaart Warmond werden georganiseerd: de Westlander zeildagen, de Gouden Gaffelwedstrijden en de Turfrace. En iedere keer eindigde de ploeg in de voorste gelederen met als eindresultaat een eerste plaats in de overall uitslag 2016!

De vrijwilligers van de scouting hebben afgelopen jaar helaas niet met de Hylke gezeild.
Maar over het hele jaar gezien is de Hylke in 2016 veel vaker onder zeil geweest dan in 2015, in totaal zo’n 20 dagen!
En dat is inclusief 2 middagen met een gezelschap cliënten van de Rabobank.

Vooral in het kader van de veiligheid aan boord is in 2016 extra onderhoud gepleegd. Onder andere is de antisliplaag op het dek vernieuwd om het gevaar van uitglijden te verkleinen. En de zwaarden zijn iets verder naar achteren verplaatst, zodat het schip minder loefgierig is bij hardere wind. Ook is de strijkbaarheid van de mast verbeterd, is de motorbun aangepast en zijn de zwaardglijstrippen vervangen.

Deze verbeteringen kostten uiteraard geld. Daarom is ons spaargeld in 2016 aangesproken. En wij zijn uiteraard blij met de extra donatie van mevrouw Tromp en met de subsidie van het Jacoba van Beierenfonds, die deze verbeteringen mede mogelijk maakten.

Het bestuur heeft in 2016 drie maal vergaderd en tevens zijn er twee bijeenkomsten geweest met de
vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur was als volgt:
– Frank Manders (voorzitter)
– Antoon de Vroomen (secretaris)
– Henk Keijzer (penningmeester)
– Rob Molenaars
– Suzan van Veen.

Met ingang van februari 2017 bestaat het bestuur uit:
– Henk Keijzer (voorzitter)
– Maarten den Ouden (secretaris)
– Rob Molenaars (penningmeester)
– Marcel Juffermans
– Marc Streng.

Vooruitblik 2017

We liggen “op koers” met het uitvoeren van het beleidsplan 2016 – 2020, “verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid”.
Begin 2017 zullen we groot onderhoud aan de Hylke uitvoeren, voor zover technisch mogelijk met hulp van de vele vrijwilligers. We verwachten dat de Hylke Tromp in 2017 nog vaker zeilend aanwezig zal zijn op de Kagerplassen. Het schip gaat ook ingezet worden voor “goede doelen” en het credo is “De Hylke Tromp is er ook voor u!”.

Postadres van de stichting:
Herenweg 43A
2361 EE Warmond hylketromp@hylketromp.nl