Restauratie

Warmondse vlag

Eind 90-er jaren ontstond binnen het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond en bij een aantal Warmondse ondernemers het idee een Kagenaar te restaureren en deze in gebruik te geven bij de waterscouts van de Anacondagroep. De filosofie hierachter was dat er bij de zeilevenementen van de Stichting op de Kagerplassen toch een Kagenaar onder Warmondse vlag hoorde mee te doen. De idee om het schip na restauratie in gebruik te geven bij de Anacondagroep was geïnspireerd doordat veel deelnemers aan de genoemde zeilevenementen uit de scoutingwereld afkomstig zijn. Vol vertrouwen in het welslagen van het project werd voor één Nederlandse gulden een oud casco gekocht.

 

Juffermans

Jachtbouw Aad Juffermans was inmiddels al begonnen met de restauratie waardoor het schip al in 2006, door mevr. Leny Tromp, kon worden gedoopt en in gebruik worden gegeven aan de Anacondagroep. Bij de doop kreeg het schip de naam Hylke Tromp. Hylke Tromp was ambtenaar op het gemeentehuis van Warmond en was de eerste keermeester van de Strontrace en oprichter van de Stichting Zeilvaart Warmond.

Organisatie

Voor de begeleiding van de restauratie en de toekomstige exploitatie werd de reeds bestaande Stichting Traditionele Zeilvaart opnieuw leven ingeblazen. In het bestuur namen vertegenwoordigers zitting van de Warmondse Ondernemersvereniging, de Scoutinggroep Anaconda en de Stichting Zeilvaart Warmond.
Voor de verwerving van de benodigde fondsen werd een projectplan geschreven en een beroep gedaan op een bijdrage van ondernemers, de Rabobank Teylingen, het Fonds 1818, het Schipholfonds en de Stichting Zeilvaart Warmond In de jaren 2004 en 2005 kwam het project in een stroomversnelling doordat de Rabo bank met 3.000,00 Euro een forse duit in het restauratiepotje deed. Fonds 1818 en het Schipholfonds volgden met respectievelijk 7.500,00 Euro en 9950,00 Euro. Vele kleinere bijdragen van particulieren en bedrijven hebben echter het gros van de benodigde 50.000 Euro bijeengebracht.