Over ons

De Stichting

De stichting Traditionele Zeilvaart Warmond heeft als doel het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de traditionele zeilvaart en ten behoeve van het in stand houden van traditionele vaartuigen.
Dit doel kan door alle wettige middelen worden bereikt, met name door:

  1. het in de vaart brengen en houden van die vaartuigen;
  2. hulpmiddelen, welke nodig zijn om die vaartuigen in stand te houden, te onderhouden en zo nodig te vernieuwen;
  3. het bevorderen van het vakmanschap, om de traditionele zeilvaart en de traditionele vaartuigen te kunnen blijven onderhouden.

Bestuur

  • Henk Keijzer (voorzitter)
  • Alex Knijnenburg (secretaris)
  • Rob Molenaars (penningmeester)
  • Frank Dolman
  • Maarten den Ouden
  • Vacature.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen enkele financiƫle vergoeding voor bestede tijd. Het bestuur is zeer terughoudend met het declareren van gemaakte onkosten.

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, van belang voor de belastingdienst) van de stichting is 804514379.