Het Schip

Hylke Tromp

Agenda

Sorry, maar je hebt (nog) geen toegang tot deze informatie.

Als je je recent hebt aangemeld bij deze website, dan zou het kunnen zijn dat je aanmelding nog moet worden goedgekeurd.

Mocht dit langer dan een paar dagen duren, neem dan contact op met de beheerder van deze website via dit formulier.

Hylke Tromp

Reserveringen

Sorry, maar je hebt (nog) geen toegang tot deze informatie.

Als je je recent hebt aangemeld bij deze website, dan zou het kunnen zijn dat je aanmelding nog moet worden goedgekeurd.

Mocht dit langer dan een paar dagen duren, neem dan contact op met de beheerder van deze website via dit formulier.

Hylke Tromp

Contact & Ligplaats

Contact

Postadres van de stichting:
Herenweg 43A
2361 EE Warmond

Ligplaats

De Hylke Tromp ligt in de Groote Sloot bij het eiland Koudehoorn in Warmond bij het gebouw van de Balgerij en scouting Tjarda...
Hylke Tromp

Het Schip

Geschiedenis

De bouwer van het schip is niet bekend. Het schip is zover bekend echter altijd bij Warmondse bedrijven in gebruik geweest. Het heeft dienst gedaan op de Eendekooi van Warmond, het baggerbedrijf van Schooneboom en van de Gevel, destijds gevestigd aan de Groote Sloot, en werd tenslotte gekocht bij boerderij van der Voort aan de burgemeester Ketelaarstraat. Bij Schooneboom en van de Gevel deed het schip dienst als kolenbevoorradingsschip voor de baggermolens. In de deklijst op het achterdek is nog een herinnering aan die tijd terug te vinden. Daar staat de namelijk als aanduiding het kenteken SG5 opgelast.

Tewaterlating

Originele details

Enkele karakteristieke kenmerken die verder op het schip zijn terug te vinden zijn de weegbruggen op voor- en achterdek. Deze werden gebruikt om met behulp van één of twee vaarbomen het schip vanaf de wal te kunnen voortduwen (dit wordt wegen genoemd). Ook de versiering op de kop van het schip is authentiek.

Afmetingen

  • lengte: 13,5 meter
  • breedte: 2,60 meter
  • gewicht: ca. 5.500 kilo
  • lengte mast: 12 meter
  • afmetingen grootzeil: 36,8 m2
  • afmetingen fok: 12 m2 (of 15,5 m2).

Aanpassingen

Bij de restauratie zijn ook enkele concessies gedaan. Om het schip als zeilschip voor de scouts te kunnen inzetten is in plaats van het roefje een kuip op het achterschip gerealiseerd. Dit komt de veiligheid van de bemanning tijdens het zeilen ten goede omdat het schip vanuit die kuip en niet plat liggend op het dek kan worden gezeild. In het ruim van het schip waar vroeger de vracht werd vervoerd zijn banken gerealiseerd waardoor er tijdens een zeiltocht passagiers veilig onder de overslaande giek kunnen meevaren. Bij de huidige zeilende Kagenaars en Westlanders staat de mast ook verder naar achter dan in vroeger dagen. Destijds was vooral de omvang van de laadruimte belangrijk en werd de mast zover mogelijk naar voren geplaatst. Bij het huidige gebruik zijn de zeileigenschappen veel belangrijker en is daartoe de mast naar achter geplaatst. Door deze concessies is de Hylke Tromp, ondanks de geringe diepgang en breedte, een stabiel en goed zeilend schip.

Hylke Tromp

Reserveren

Sorry, maar je hebt (nog) geen toegang tot deze informatie.

Als je je recent hebt aangemeld bij deze website, dan zou het kunnen zijn dat je aanmelding nog moet worden goedgekeurd.

Mocht dit langer dan een paar dagen duren, neem dan contact op met de beheerder van deze website via dit formulier.

Hylke Tromp

Scheepsvolk

Sorry, maar je hebt (nog) geen toegang tot deze informatie.

Als je je recent hebt aangemeld bij deze website, dan zou het kunnen zijn dat je aanmelding nog moet worden goedgekeurd.

Mocht dit langer dan een paar dagen duren, neem dan contact op met de beheerder van deze website via dit formulier.

Restauratie

Restauratie

Warmondse vlag

Eind 90-er jaren ontstond binnen het bestuur van de Stichting Zeilvaart Warmond en bij een aantal Warmondse ondernemers het idee een Kagenaar te restaureren en deze in gebruik te geven bij de waterscouts van de Anacondagroep. De filosofie hierachter was dat er bij de zeilevenementen van de Stichting op de Kagerplassen toch een Kagenaar onder Warmondse vlag hoorde mee te doen. De idee om het schip na restauratie in gebruik te geven bij de Anacondagroep was geïnspireerd doordat veel deelnemers aan de genoemde zeilevenementen uit de scoutingwereld afkomstig zijn. Vol vertrouwen in het welslagen van het project werd voor één Nederlandse gulden een oud casco gekocht.

 

Juffermans

Jachtbouw Aad Juffermans was inmiddels al begonnen met de restauratie waardoor het schip al in 2006, door mevr. Leny Tromp, kon worden gedoopt en in gebruik worden gegeven aan de Anacondagroep. Bij de doop kreeg het schip de naam Hylke Tromp. Hylke Tromp was ambtenaar op het gemeentehuis van Warmond en was de eerste keermeester van de Strontrace en oprichter van de Stichting Zeilvaart Warmond.

Organisatie

Voor de begeleiding van de restauratie en de toekomstige exploitatie werd de reeds bestaande Stichting Traditionele Zeilvaart opnieuw leven ingeblazen. In het bestuur namen vertegenwoordigers zitting van de Warmondse Ondernemersvereniging, de Scoutinggroep Anaconda en de Stichting Zeilvaart Warmond.
Voor de verwerving van de benodigde fondsen werd een projectplan geschreven en een beroep gedaan op een bijdrage van ondernemers, de Rabobank Teylingen, het Fonds 1818, het Schipholfonds en de Stichting Zeilvaart Warmond In de jaren 2004 en 2005 kwam het project in een stroomversnelling doordat de Rabo bank met 3.000,00 Euro een forse duit in het restauratiepotje deed. Fonds 1818 en het Schipholfonds volgden met respectievelijk 7.500,00 Euro en 9950,00 Euro. Vele kleinere bijdragen van particulieren en bedrijven hebben echter het gros van de benodigde 50.000 Euro bijeengebracht.