Hylke Tromp

Avondtocht voor leden Balgerij

Datum/Tijd
24/07/2024
18:30 - 21:30


Schipper Julius.

Deze avond is bestemd voor de vrijwilligers van zeilvereniging De Balgerij die ervoor zorgen dat onze Kagenaar kan varen voor Vrienden en Goede Doelen en waar nodig zorgen voor het onderhoud. Afhankelijk van weersomstandigheden en behoefte wordt dit een recreatieve tocht en/of een tocht waarbij ook getraind/geoefend wordt.

Boot vaarklaar maken 18.00 uur en vertrek 18.30 uur.

Op deze avond is er ook gelegenheid voor Vrienden van de Hylke Tromp om mee te varen!

Reserveringen

Tickets

Registratiegegevens

Booking Summary

1
x Standaardticket
$0,00
Totaal
$0,00

Aansprakelijkheid

De Hylke Tromp is door de stichting verzekerd, er is onder meer een aansprakelijkheidsdekking en een dekking voor ongevallen van opvarenden. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij sprake is van (ten dele) niet verzekerde schade, dan is de regel dat de bemanning deze gezamenlijk betaalt. Het is immers niet redelijk om bijvoorbeeld in zo’n geval schade op een trainer of schipper te verhalen. Door je aan te melden stem je in met deze regel.