Hylke Tromp

Maandagavond Balgerij

Datum/Tijd
02/05/2022
18:30 - 23:00


Trainen en/of gewoon lekker zeilen voor leden van de Balgerij-bemanningsgroep.

UPDATE: Sjoerd is schipper!

Deze tocht gaat alleen door als er een schipper beschikbaar is!
Als een schipper zich aanmeldt, vervalt het “onder voorbehoud” op de website.
Als op zondagavond nog geen schipper zich heeft aangemeld, gaat de tocht niet door. In dat geval wordt het “onder voorbehoud” uit de aankondiging veranderd in “geannuleerd”.

Elke deelnemer moet dus zelf op maandagmiddag even de website raadplegen om te zien of de tocht al dan niet doorgaat!

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Aansprakelijkheid

De Hylke Tromp is door de stichting verzekerd, er is onder meer een aansprakelijkheidsdekking en een dekking voor ongevallen van opvarenden. Mocht zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij sprake is van (ten dele) niet verzekerde schade, dan is de regel dat de bemanning deze gezamenlijk betaalt. Het is immers niet redelijk om bijvoorbeeld in zo’n geval schade op een trainer of schipper te verhalen. Door je aan te melden stem je in met deze regel.