Verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid
Bestuursbeleid 2016 – 2020


Tien jaar na het in gebruik nemen van de Hylke Tromp is het goed om ons te oriënteren op de komende jaren. Het bestuur heeft daarom het bestuursbeleid voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Ons doel voor de komende 5 jaar is het verhogen van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegankelijkheid van de Hylke Tromp en van onze stichting.

Wat bedoelen we daarmee?

Een belangrijk uitgangspunt voortvloeiend uit de statuten is dat we de Hylke Tromp véél op de Kager Plassen willen laten zien.
Dit mooie historische schip met zijn bijzondere uitstraling past prima in het beeld van de Kager Plassen, onderdeel van het Groene Hart van Nederland en met nog oud-Hollands aandoende vergezichten met vele molens, kerken, dorpjes, ophaalbruggen en koeien en schapen. Dat is immers ook de historische omgeving waarin deze platbodem ook vroeger altijd gevaren heeft.
Als de Hylke vaart, trekt dat veel bekijks van andere watersporters en voorbijgangers. Niet alleen het varen met de Hylke is een genot, een varende Hylke is óók een genot voor de toeschouwers. Met de aanwezigheid van dit cultureel erfgoed op de Kager Plassen (en soms daarbuiten) doen we dus veel mensen een groot plezier!
Zo’n mooie historische platbodem moet dus niet aan de wal liggen, maar moet váren! We gaan actie ondernemen om de Hylke vaker te laten varen. Daardoor wordt de zichtbaarheid verhoogd. Om de boot vaker te laten varen, hebben we meer vrijwillige schippers nodig. Daarom zullen we samenwerking zoeken met zeilliefhebbers die bereid zijn om als vrijwilliger mee te helpen de Hylke veel te laten varen en op die manier mee te helpen aan het vergroten van de zichtbaarheid van dit fijne schip.
Ons concrete streven is om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te
hebben (de afgelopen jaren was dit vaak minder dan 10 dagen per jaar).

Verder willen we ons bijna 100 jaar oude zeilschip ook meer toegankelijk maken voor de maatschappij. Dat houdt in dat de boot niet alleen beschikbaar is voor de scouting en de wedstrijdgroep, maar ook bijvoorbeeld voor bijzondere groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel.

Met deze groepen en organisaties willen we dus samenwerkingen starten. Met de stichting Zeilvaart Warmond kennen we reeds een goede samenwerking – ook met andere “zeilgebonden” organisaties willen we meer samenwerken teneinde niet alleen de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verhogen, maar ook de andere statutaire doelen (bevorderen traditionele zeilvaart, bevorderen vakmanschap) te realiseren.

Tot slot hoort bij een verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid ook dat de website van onze stichting actueler wordt gehouden dan de laatste tijd het geval is geweest.