We zeilen rechtdoor, koerswijziging is niet nodig
Bestuursbeleid 2021 – 2025


Het bestuur constateert met enige trots dat de belangrijkste doelstellingen uit het Beleidsplan 2016-
2020
gerealiseerd zijn:

 • Het streven om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te hebben –
  de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een ‘normaal’ aantal van 60 à 70 tochten!
 • Ons meer dan 100 jaar oude zeilschip is veel toegankelijker geworden, ook voor bijzondere
  groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel. In de pers wordt de
  Hylke Tromp zelfs soms al aangeduid als het “Warmonder Goede Doelenzeilschip”!
 • Behalve met de stichting Zeilvaart Warmond hebben we samengewerkt met de landelijke
  vereniging de Toerzeilers en met de Stichting Behoud Zeepunter ‘KU12 Anna Maria’.
 • Onze website is geactualiseerd en wordt intensief gebruikt om tochten aan te kondigen en om
  deelnemers gelegenheid te geven zich in te schrijven.

De doelstellingen ‘bevorderen traditionele zeilvaart’ en ‘bevorderen vakmanschap’ zijn in beperkte
mate gerealiseerd; door het grote aantal tochten met gasten zijn veel mensen enthousiast geworden
over zeilen met een traditioneel schip én we hebben door het organiseren van cursussen voor
schippers en bemanning impulsen aan het vakmanschap gegeven.

De komende vijf jaren zeilen we door op de ingeslagen route.

We streven er naar om het aantal schippers uit te breiden, zodat we het aantal tochten op het
huidige niveau kunnen handhaven of wellicht zelfs iets verhogen.

Het algemene concept is en blijft:

 • Vrijwilligers van zeilvereniging De Balgerij en de wedstrijdploeg zeilen met onze Kagenaar en
  zorgen ook zoveel als mogelijk is zelf voor het onderhoud;
 • De kosten van onderhoud en verzekering worden betaald door enerzijds jaarlijkse donaties van
  de Vrienden van de Hylke Tromp en anderzijds door de opbrengsten van betaalde tochten;
 • We bieden Goede Doelen gratis mooie zeiltochten aan;
 • Voor semi-Goede Doelen (andere vrijwilligersorganisaties bijv.) varen we tochten tegen een
  geringe vergoeding;
 • De wedstrijdploeg doet mee aan wedstrijden met andere traditionele zeilboten.