bart

Hylke Tromp

Jaarverslag 2016

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond
JAARVERSLAG 2016

Voor de stichting was 2016 een jaar van veranderingen.
Zo is de samenwerking met een groot aantal vrijwilligers van zeilvereniging de Balgerij geëffectueerd.
Door deze samenwerking wordt het mogelijk om ons voornemen om de Hylke Tromp als varend cultureel erfgoed váker te laten varen, te realiseren. Want om de Hylke te laten varen, zijn immers bemanningen nodig.
Ook is heel belangrijk dat deze nieuwe vrijwilligers bereid zijn om de handen uit de mouwen te
steken bij het jaarlijkse onderhoud.

De wedstrijdploeg heeft traditiegetrouw weer meegedaan aan de evenementen die door de Stichting Zeilvaart Warmond werden georganiseerd: de Westlander zeildagen, de Gouden Gaffelwedstrijden en de Turfrace. En iedere keer eindigde de ploeg in de voorste gelederen met als eindresultaat een eerste plaats in de overall uitslag 2016!

De vrijwilligers van de scouting hebben afgelopen jaar helaas niet met de Hylke gezeild.
Maar over het hele jaar gezien is de Hylke in 2016 veel vaker onder zeil geweest dan in 2015, in totaal zo’n 20 dagen!
En dat is inclusief 2 middagen met een gezelschap cliënten van de Rabobank.

Vooral in het kader van de veiligheid aan boord is in 2016 extra onderhoud gepleegd. Onder andere is de antisliplaag op het dek vernieuwd om het gevaar van uitglijden te verkleinen. En de zwaarden zijn iets verder naar achteren verplaatst, zodat het schip minder loefgierig is bij hardere wind. Ook is de strijkbaarheid van de mast verbeterd, is de motorbun aangepast en zijn de zwaardglijstrippen vervangen.

Deze verbeteringen kostten uiteraard geld. Daarom is ons spaargeld in 2016 aangesproken. En wij zijn uiteraard blij met de extra donatie van mevrouw Tromp en met de subsidie van het Jacoba van Beierenfonds, die deze verbeteringen mede mogelijk maakten.

Het bestuur heeft in 2016 drie maal vergaderd en tevens zijn er twee bijeenkomsten geweest met de
vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur was als volgt:
– Frank Manders (voorzitter)
– Antoon de Vroomen (secretaris)
– Henk Keijzer (penningmeester)
– Rob Molenaars
– Suzan van Veen.

Met ingang van februari 2017 bestaat het bestuur uit:
– Henk Keijzer (voorzitter)
– Maarten den Ouden (secretaris)
– Rob Molenaars (penningmeester)
– Marcel Juffermans
– Marc Streng.

Vooruitblik 2017

We liggen “op koers” met het uitvoeren van het beleidsplan 2016 – 2020, “verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid”.
Begin 2017 zullen we groot onderhoud aan de Hylke uitvoeren, voor zover technisch mogelijk met hulp van de vele vrijwilligers. We verwachten dat de Hylke Tromp in 2017 nog vaker zeilend aanwezig zal zijn op de Kagerplassen. Het schip gaat ook ingezet worden voor “goede doelen” en het credo is “De Hylke Tromp is er ook voor u!”.

Postadres van de stichting:
Herenweg 43A
2361 EE Warmond hylketromp@hylketromp.nl

Posted by bart in Geen categorie
Hylke Tromp

Beleidsplan 2016-2020

Verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid
Bestuursbeleid 2016 – 2020


Tien jaar na het in gebruik nemen van de Hylke Tromp is het goed om ons te oriënteren op de komende jaren. Het bestuur heeft daarom het bestuursbeleid voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Ons doel voor de komende 5 jaar is het verhogen van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegankelijkheid van de Hylke Tromp en van onze stichting.

Wat bedoelen we daarmee?

Een belangrijk uitgangspunt voortvloeiend uit de statuten is dat we de Hylke Tromp véél op de Kager Plassen willen laten zien.
Dit mooie historische schip met zijn bijzondere uitstraling past prima in het beeld van de Kager Plassen, onderdeel van het Groene Hart van Nederland en met nog oud-Hollands aandoende vergezichten met vele molens, kerken, dorpjes, ophaalbruggen en koeien en schapen. Dat is immers ook de historische omgeving waarin deze platbodem ook vroeger altijd gevaren heeft.
Als de Hylke vaart, trekt dat veel bekijks van andere watersporters en voorbijgangers. Niet alleen het varen met de Hylke is een genot, een varende Hylke is óók een genot voor de toeschouwers. Met de aanwezigheid van dit cultureel erfgoed op de Kager Plassen (en soms daarbuiten) doen we dus veel mensen een groot plezier!
Zo’n mooie historische platbodem moet dus niet aan de wal liggen, maar moet váren! We gaan actie ondernemen om de Hylke vaker te laten varen. Daardoor wordt de zichtbaarheid verhoogd. Om de boot vaker te laten varen, hebben we meer vrijwillige schippers nodig. Daarom zullen we samenwerking zoeken met zeilliefhebbers die bereid zijn om als vrijwilliger mee te helpen de Hylke veel te laten varen en op die manier mee te helpen aan het vergroten van de zichtbaarheid van dit fijne schip.
Ons concrete streven is om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te
hebben (de afgelopen jaren was dit vaak minder dan 10 dagen per jaar).

Verder willen we ons bijna 100 jaar oude zeilschip ook meer toegankelijk maken voor de maatschappij. Dat houdt in dat de boot niet alleen beschikbaar is voor de scouting en de wedstrijdgroep, maar ook bijvoorbeeld voor bijzondere groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel.

Met deze groepen en organisaties willen we dus samenwerkingen starten. Met de stichting Zeilvaart Warmond kennen we reeds een goede samenwerking – ook met andere “zeilgebonden” organisaties willen we meer samenwerken teneinde niet alleen de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verhogen, maar ook de andere statutaire doelen (bevorderen traditionele zeilvaart, bevorderen vakmanschap) te realiseren.

Tot slot hoort bij een verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid ook dat de website van onze stichting actueler wordt gehouden dan de laatste tijd het geval is geweest.

Posted by bart in Stichting
Klotelijntje

Klotelijntje

Het Klotelijntje aan de gaffel

Oogsplits, 8-knoopje, door gaatje, 8-knoopje, klootjes…

Jammer de rechterzijde (=onderzijde) staat er niet op. Is andere rvs-oog.

Posted by bart in Klussen
Hylke Tromp

Nieuwe Website

De website van de Hylke Tromp is vernieuwd. Op de vernieuwde website leest u in het vaarprogramma waar en wanneer de Hylke Tromp op het water te vinden is. Ook is het laatste nieuws op de website te vinden.

Posted by bart in Nieuws
Hylke Tromp

Nieuwsbrief 1

Sorry, maar je hebt (nog) geen toegang tot deze informatie.

Als je je recent hebt aangemeld bij deze website, dan zou het kunnen zijn dat je aanmelding nog moet worden goedgekeurd.

Mocht dit langer dan een paar dagen duren, neem dan contact op met de beheerder van deze website via dit formulier.

Posted by bart in Nieuwsbrief, Scheepsvolk