Disclaimer & Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Deze website is een uitgave van Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Persoonsgegevens

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond kan bij haar activiteiten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres die via e-mail of gewone post, of door aanmelding op de website worden ontvangen. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u als vriend, schipper, bemanningslid of deelnemer aan onze activiteiten te registreren en met u te communiceren. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden in ieder geval vernietigd drie jaar nadat de relatie als vriend, donateur, schipper, bemanningslid of deelnemer, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, is opgehouden te bestaan. U kunt ten alle tijden ons verzoeken uw gegevens in te zien of (eerder) uit onze bestanden te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@hylketromp.nl.

Cookies

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het IP adres van bezoekers, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, zoekwoorden, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webserver uit uw browser kan halen. Gegevens over gebruik van deze website worden ook opgeslagen bij onze hosting provider en andere dienstverleners, zoals Google. Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge├»nteresseerd bent. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Portretfoto’ s

Als u als geportretteerde meent een redelijk belang te hebben dat zich tegen de openbaarmaking van uw portret op deze website of op de fotowebsite www.pbase.com/szw verzet (art. 21 Auteurswet), neem dan contact op via info@hylketromp.nl en meld welke foto(‘s) het betreft en de reden waarom u de foto(‘ s) wilt laten verwijderen.