Stichting

Jaarverslag Hylke Tromp 2022

Jaarverslag Hylke Tromp 2022

De Hylke Tromp is in 2022 zo’n 70 keer uitgevaren voor vaartochten en wedstrijden. Tijdens de
vaartochten verwelkomden we een recordaantal van 360 gasten.

Goede doelen:

 • Voor het personeel van de intensive care afdelingen van het LUMC en Alrijne ziekenhuis,
  zorgcentrum Sint Bernardus en het Hospice in Sassenheim zijn er “DankJeWelZeiltochten”
  aangeboden. Dit om deze mensen te bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens de Corona
  epidemie.
 • Voor stichting Vaarkracht (even een moment geen kankerpatient) en het Adamas-inloophuis
  voor kankerpatienten is de Hylke Tromp kosteloos beschikbaar gesteld.
 • Voor NOCK (NatuurOntdekkingsCentrum Koudenhoorn) zijn dit jaar 6 tochten verzorgd.

Wedstrijden

 • De Hylke heeft dit jaar aan twee wedstrijden deelgenomen. De Gouden Gaffel op de Kagerplassen in augustus werd afgesloten met een 1ste plaats overall, de Turfrace (Warmond-Vinkeveen-Warmond) in september werd de wedstrijdploeg 3e.

Andere tochten

 • Voor de donateurs zijn dit jaar 3 tochten georganiseerd als bedankje voor hun gift waarmee zij een groot aandeel hebben in het in de vaart houden van onze traditionele Kagenaar.
 • Speciaal voor mensen die zelf actief wilden zeilen waren er vijf “LekkerZeilenMetDeHylke”-tochten, waarbij de gasten onder leiding van Hylke-vrijwilligers zelf onze platbodem bemanden.
 • Verder zijn er verschillende vaartochten en trainingen geweest voor de Balgerij- en Wedstrijdgroep. Hierin worden nieuwe, maar ook ervaren bemanningsleden getraind met het schip en natuurlijk wordt tegelijkertijd genoten op het water van de Kagerplassen.
Posted by bart in Nieuws, Stichting
Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan 2021-2025

We zeilen rechtdoor, koerswijziging is niet nodig
Bestuursbeleid 2021 – 2025


Het bestuur constateert met enige trots dat de belangrijkste doelstellingen uit het Beleidsplan 2016-
2020
gerealiseerd zijn:

 • Het streven om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te hebben –
  de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een ‘normaal’ aantal van 60 à 70 tochten!
 • Ons meer dan 100 jaar oude zeilschip is veel toegankelijker geworden, ook voor bijzondere
  groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel. In de pers wordt de
  Hylke Tromp zelfs soms al aangeduid als het “Warmonder Goede Doelenzeilschip”!
 • Behalve met de stichting Zeilvaart Warmond hebben we samengewerkt met de landelijke
  vereniging de Toerzeilers en met de Stichting Behoud Zeepunter ‘KU12 Anna Maria’.
 • Onze website is geactualiseerd en wordt intensief gebruikt om tochten aan te kondigen en om
  deelnemers gelegenheid te geven zich in te schrijven.

De doelstellingen ‘bevorderen traditionele zeilvaart’ en ‘bevorderen vakmanschap’ zijn in beperkte
mate gerealiseerd; door het grote aantal tochten met gasten zijn veel mensen enthousiast geworden
over zeilen met een traditioneel schip én we hebben door het organiseren van cursussen voor
schippers en bemanning impulsen aan het vakmanschap gegeven.

De komende vijf jaren zeilen we door op de ingeslagen route.

We streven er naar om het aantal schippers uit te breiden, zodat we het aantal tochten op het
huidige niveau kunnen handhaven of wellicht zelfs iets verhogen.

Het algemene concept is en blijft:

 • Vrijwilligers van zeilvereniging De Balgerij en de wedstrijdploeg zeilen met onze Kagenaar en
  zorgen ook zoveel als mogelijk is zelf voor het onderhoud;
 • De kosten van onderhoud en verzekering worden betaald door enerzijds jaarlijkse donaties van
  de Vrienden van de Hylke Tromp en anderzijds door de opbrengsten van betaalde tochten;
 • We bieden Goede Doelen gratis mooie zeiltochten aan;
 • Voor semi-Goede Doelen (andere vrijwilligersorganisaties bijv.) varen we tochten tegen een
  geringe vergoeding;
 • De wedstrijdploeg doet mee aan wedstrijden met andere traditionele zeilboten.
Posted by bart in Stichting
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
We kijken heel tevreden terug op het jaar 2018. De Hylke Tromp is vaker dan ooit varend te zien geweest. In financieel opzicht hebben we de dip van de vorige jaren overwonnen en de boot verkeert in prima conditie!

Onze Kagenaar is in 2018 maar liefst ruim 60 maal voor een grotere of kleinere tocht uitgevaren. Daarmee hebben we een heel belangrijke doelstelling van ons beleidsplan 2016-2020 al gerealiseerd, namelijk om onze mooie historische platbodem niet aan de wal te laten liggen, maar te laten váren. De concrete doelstelling in het beleidsplan was “om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te hebben”.
Die doelstelling is dus nu al ruimschoots gehaald.

Daarmee konden we veel mensen een plezier doen, niet alleen onze passagiers maar ook zeker de ‘toeschouwers’. Eén van de hoogtepunten dit jaar was in dit kader ook de deelname aan de activiteiten van Sail Warmond en Sail Leiden. Niet alleen deden we mee aan de verschillende vaaractiviteiten, ook waren we twee dagen present aan de kade van het Ankerpark in Leiden, waar veel kinderen door een speurtocht kennis konden opdoen over het schip en over zeilen in het algemeen.

De wedstrijdploeg deed het ook weer goed: op de Vinkeveense Plassen was de bemanning het snelste bij de hardzeilwedstrijden en veroverde dus de eerste plaats. En bij de Gouden Gaffelwedstrijden op de Kaag won onze ploeg ook de Beurtveerwedstrijden op zaterdag. Bij de wedstrijden op zondag liep de Hylke helaas schade op door een aanvaring; deze schade is hersteld op kosten van de veroorzaker.

Met veel plezier hebben we Goede Doelen-tochten gevaren: twee keer voor de stichting Vaarkracht (‘even een moment geen kankerpatiënt’) en een keer voor mensen van een sociale werkplaats. Het enthousiasme van onze gasten was alle keren groot. We hebben een leuke samenwerking met de Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn – er was en is veel belangstelling voor de Vogelexcursietochten met de Hylke en met begeleiding van een natuurgids. Doordat ons zeilschip geen motorgeluiden produceert, kunnen de vogels van dichterbij bekeken worden.

Om zoveel te kunnen varen, hebben we natuurlijk schippers nodig. Het aantal vrijwillige schippers is dit jaar weer uitgebreid. Op dit moment hebben 11 vrijwilligers de ‘schippersbevoegdheid’. En voor de andere bemanningsleden kunnen we putten uit een groot aantal enthousiaste leden van zeilvereniging De Balgerij.

Fonds 1818 was zo vriendelijk om een mooi bedrag beschikbaar te stellen voor aanschaf van een nieuwe en grotere fok en voor 12 reddingsvesten voor passagiers. Daardoor kunnen we ook bij weinig wind beter varen en is de Hylke nog veiliger voor onze gasten.

Ook in financieel opzicht was 2018 een goed jaar. We zijn opgekrabbeld uit de geldnood waarin we twee jaar geleden toch enigszins verkeerden. Door de steun van Vrienden van de Hylke Tromp, onze trouwe donateurs waarvan we eind 2018 de 30e mochten verwelkomen, in combinatie met bescheiden vergoedingen die we voor enkele tochten hebben gekregen en ook bijdragen van de vrijwillige bemanning, konden we het jaar met een klein positief saldo afsluiten. En dat terwijl we toch ook dit jaar het nodige aan onderhoud hebben besteed, waardoor de Hylke in tip-top-conditie is en ook in 2019 weer klaar is voor vele tochten en om met voldoende bemanning veel gasten te laten meevaren!

Posted by bart in Nieuws, Stichting
Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer & Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Deze website is een uitgave van Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Persoonsgegevens

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond kan bij haar activiteiten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres die via e-mail of gewone post, of door aanmelding op de website worden ontvangen. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u als vriend, schipper, bemanningslid of deelnemer aan onze activiteiten te registreren en met u te communiceren. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden in ieder geval vernietigd drie jaar nadat de relatie als vriend, donateur, schipper, bemanningslid of deelnemer, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, is opgehouden te bestaan. U kunt ten alle tijden ons verzoeken uw gegevens in te zien of (eerder) uit onze bestanden te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@hylketromp.nl.

Cookies

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het IP adres van bezoekers, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, zoekwoorden, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webserver uit uw browser kan halen. Gegevens over gebruik van deze website worden ook opgeslagen bij onze hosting provider en andere dienstverleners, zoals Google. Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Portretfoto’ s

Als u als geportretteerde meent een redelijk belang te hebben dat zich tegen de openbaarmaking van uw portret op deze website of op de fotowebsite www.pbase.com/szw verzet (art. 21 Auteurswet), neem dan contact op via info@hylketromp.nl en meld welke foto(‘s) het betreft en de reden waarom u de foto(‘ s) wilt laten verwijderen.

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020

Verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid
Bestuursbeleid 2016 – 2020


Tien jaar na het in gebruik nemen van de Hylke Tromp is het goed om ons te oriënteren op de komende jaren. Het bestuur heeft daarom het bestuursbeleid voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Ons doel voor de komende 5 jaar is het verhogen van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegankelijkheid van de Hylke Tromp en van onze stichting.

Wat bedoelen we daarmee?

Een belangrijk uitgangspunt voortvloeiend uit de statuten is dat we de Hylke Tromp véél op de Kager Plassen willen laten zien.
Dit mooie historische schip met zijn bijzondere uitstraling past prima in het beeld van de Kager Plassen, onderdeel van het Groene Hart van Nederland en met nog oud-Hollands aandoende vergezichten met vele molens, kerken, dorpjes, ophaalbruggen en koeien en schapen. Dat is immers ook de historische omgeving waarin deze platbodem ook vroeger altijd gevaren heeft.
Als de Hylke vaart, trekt dat veel bekijks van andere watersporters en voorbijgangers. Niet alleen het varen met de Hylke is een genot, een varende Hylke is óók een genot voor de toeschouwers. Met de aanwezigheid van dit cultureel erfgoed op de Kager Plassen (en soms daarbuiten) doen we dus veel mensen een groot plezier!
Zo’n mooie historische platbodem moet dus niet aan de wal liggen, maar moet váren! We gaan actie ondernemen om de Hylke vaker te laten varen. Daardoor wordt de zichtbaarheid verhoogd. Om de boot vaker te laten varen, hebben we meer vrijwillige schippers nodig. Daarom zullen we samenwerking zoeken met zeilliefhebbers die bereid zijn om als vrijwilliger mee te helpen de Hylke veel te laten varen en op die manier mee te helpen aan het vergroten van de zichtbaarheid van dit fijne schip.
Ons concrete streven is om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te
hebben (de afgelopen jaren was dit vaak minder dan 10 dagen per jaar).

Verder willen we ons bijna 100 jaar oude zeilschip ook meer toegankelijk maken voor de maatschappij. Dat houdt in dat de boot niet alleen beschikbaar is voor de scouting en de wedstrijdgroep, maar ook bijvoorbeeld voor bijzondere groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel.

Met deze groepen en organisaties willen we dus samenwerkingen starten. Met de stichting Zeilvaart Warmond kennen we reeds een goede samenwerking – ook met andere “zeilgebonden” organisaties willen we meer samenwerken teneinde niet alleen de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verhogen, maar ook de andere statutaire doelen (bevorderen traditionele zeilvaart, bevorderen vakmanschap) te realiseren.

Tot slot hoort bij een verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid ook dat de website van onze stichting actueler wordt gehouden dan de laatste tijd het geval is geweest.

Posted by bart in Stichting