Stichting

Hylke Tromp

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
We kijken heel tevreden terug op het jaar 2018. De Hylke Tromp is vaker dan ooit varend te zien geweest. In financieel opzicht hebben we de dip van de vorige jaren overwonnen en de boot verkeert in prima conditie!

Onze Kagenaar is in 2018 maar liefst ruim 60 maal voor een grotere of kleinere tocht uitgevaren. Daarmee hebben we een heel belangrijke doelstelling van ons beleidsplan 2016-2020 al gerealiseerd, namelijk om onze mooie historische platbodem niet aan de wal te laten liggen, maar te laten váren. De concrete doelstelling in het beleidsplan was “om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te hebben”.
Die doelstelling is dus nu al ruimschoots gehaald.

Daarmee konden we veel mensen een plezier doen, niet alleen onze passagiers maar ook zeker de ‘toeschouwers’. Eén van de hoogtepunten dit jaar was in dit kader ook de deelname aan de activiteiten van Sail Warmond en Sail Leiden. Niet alleen deden we mee aan de verschillende vaaractiviteiten, ook waren we twee dagen present aan de kade van het Ankerpark in Leiden, waar veel kinderen door een speurtocht kennis konden opdoen over het schip en over zeilen in het algemeen.

De wedstrijdploeg deed het ook weer goed: op de Vinkeveense Plassen was de bemanning het snelste bij de hardzeilwedstrijden en veroverde dus de eerste plaats. En bij de Gouden Gaffelwedstrijden op de Kaag won onze ploeg ook de Beurtveerwedstrijden op zaterdag. Bij de wedstrijden op zondag liep de Hylke helaas schade op door een aanvaring; deze schade is hersteld op kosten van de veroorzaker.

Met veel plezier hebben we Goede Doelen-tochten gevaren: twee keer voor de stichting Vaarkracht (‘even een moment geen kankerpatiënt’) en een keer voor mensen van een sociale werkplaats. Het enthousiasme van onze gasten was alle keren groot. We hebben een leuke samenwerking met de Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn – er was en is veel belangstelling voor de Vogelexcursietochten met de Hylke en met begeleiding van een natuurgids. Doordat ons zeilschip geen motorgeluiden produceert, kunnen de vogels van dichterbij bekeken worden.

Om zoveel te kunnen varen, hebben we natuurlijk schippers nodig. Het aantal vrijwillige schippers is dit jaar weer uitgebreid. Op dit moment hebben 11 vrijwilligers de ‘schippersbevoegdheid’. En voor de andere bemanningsleden kunnen we putten uit een groot aantal enthousiaste leden van zeilvereniging De Balgerij.

Fonds 1818 was zo vriendelijk om een mooi bedrag beschikbaar te stellen voor aanschaf van een nieuwe en grotere fok en voor 12 reddingsvesten voor passagiers. Daardoor kunnen we ook bij weinig wind beter varen en is de Hylke nog veiliger voor onze gasten.

Ook in financieel opzicht was 2018 een goed jaar. We zijn opgekrabbeld uit de geldnood waarin we twee jaar geleden toch enigszins verkeerden. Door de steun van Vrienden van de Hylke Tromp, onze trouwe donateurs waarvan we eind 2018 de 30e mochten verwelkomen, in combinatie met bescheiden vergoedingen die we voor enkele tochten hebben gekregen en ook bijdragen van de vrijwillige bemanning, konden we het jaar met een klein positief saldo afsluiten. En dat terwijl we toch ook dit jaar het nodige aan onderhoud hebben besteed, waardoor de Hylke in tip-top-conditie is en ook in 2019 weer klaar is voor vele tochten en om met voldoende bemanning veel gasten te laten meevaren!

Posted by bart in Nieuws, Stichting
Hylke Tromp

Disclaimer & Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

Deze website is een uitgave van Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Privacy

Persoonsgegevens

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond kan bij haar activiteiten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres die via e-mail of gewone post, of door aanmelding op de website worden ontvangen. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u als vriend, schipper, bemanningslid of deelnemer aan onze activiteiten te registreren en met u te communiceren. Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond stelt persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en worden in ieder geval vernietigd drie jaar nadat de relatie als vriend, donateur, schipper, bemanningslid of deelnemer, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, is opgehouden te bestaan. U kunt ten alle tijden ons verzoeken uw gegevens in te zien of (eerder) uit onze bestanden te laten verwijderen door contact met ons op te nemen via info@hylketromp.nl.

Cookies

Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het IP adres van bezoekers, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, zoekwoorden, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webserver uit uw browser kan halen. Gegevens over gebruik van deze website worden ook opgeslagen bij onze hosting provider en andere dienstverleners, zoals Google. Wij kunnen gebruik maken van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Portretfoto’ s

Als u als geportretteerde meent een redelijk belang te hebben dat zich tegen de openbaarmaking van uw portret op deze website of op de fotowebsite www.pbase.com/szw verzet (art. 21 Auteurswet), neem dan contact op via info@hylketromp.nl en meld welke foto(‘s) het betreft en de reden waarom u de foto(‘ s) wilt laten verwijderen.

Hylke Tromp

Beleidsplan 2016-2020

Verhogen zichtbaarheid en toegankelijkheid
Bestuursbeleid 2016 – 2020


Tien jaar na het in gebruik nemen van de Hylke Tromp is het goed om ons te oriënteren op de komende jaren. Het bestuur heeft daarom het bestuursbeleid voor de komende 5 jaar vastgesteld.

Ons doel voor de komende 5 jaar is het verhogen van de zichtbaarheid en het verhogen van de toegankelijkheid van de Hylke Tromp en van onze stichting.

Wat bedoelen we daarmee?

Een belangrijk uitgangspunt voortvloeiend uit de statuten is dat we de Hylke Tromp véél op de Kager Plassen willen laten zien.
Dit mooie historische schip met zijn bijzondere uitstraling past prima in het beeld van de Kager Plassen, onderdeel van het Groene Hart van Nederland en met nog oud-Hollands aandoende vergezichten met vele molens, kerken, dorpjes, ophaalbruggen en koeien en schapen. Dat is immers ook de historische omgeving waarin deze platbodem ook vroeger altijd gevaren heeft.
Als de Hylke vaart, trekt dat veel bekijks van andere watersporters en voorbijgangers. Niet alleen het varen met de Hylke is een genot, een varende Hylke is óók een genot voor de toeschouwers. Met de aanwezigheid van dit cultureel erfgoed op de Kager Plassen (en soms daarbuiten) doen we dus veel mensen een groot plezier!
Zo’n mooie historische platbodem moet dus niet aan de wal liggen, maar moet váren! We gaan actie ondernemen om de Hylke vaker te laten varen. Daardoor wordt de zichtbaarheid verhoogd. Om de boot vaker te laten varen, hebben we meer vrijwillige schippers nodig. Daarom zullen we samenwerking zoeken met zeilliefhebbers die bereid zijn om als vrijwilliger mee te helpen de Hylke veel te laten varen en op die manier mee te helpen aan het vergroten van de zichtbaarheid van dit fijne schip.
Ons concrete streven is om de Hylke Tromp tenminste 30 dagen per jaar zeilend op de plassen te
hebben (de afgelopen jaren was dit vaak minder dan 10 dagen per jaar).

Verder willen we ons bijna 100 jaar oude zeilschip ook meer toegankelijk maken voor de maatschappij. Dat houdt in dat de boot niet alleen beschikbaar is voor de scouting en de wedstrijdgroep, maar ook bijvoorbeeld voor bijzondere groepen als gehandicapten en organisaties met een maatschappelijk doel.

Met deze groepen en organisaties willen we dus samenwerkingen starten. Met de stichting Zeilvaart Warmond kennen we reeds een goede samenwerking – ook met andere “zeilgebonden” organisaties willen we meer samenwerken teneinde niet alleen de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verhogen, maar ook de andere statutaire doelen (bevorderen traditionele zeilvaart, bevorderen vakmanschap) te realiseren.

Tot slot hoort bij een verhoogde zichtbaarheid en toegankelijkheid ook dat de website van onze stichting actueler wordt gehouden dan de laatste tijd het geval is geweest.

Posted by bart in Stichting